Context-expertise

Context-expertise is een zeer specifieke vorm van computerexpertise. Context-expertise is computergebaseerde leersystemen waarmee mensen nieuwe dingen kunnen leren door te worden blootgesteld aan specifieke situaties die kennis van dat leersysteem vereisen. Context-expertise is anders dan op vele manieren computerprogrammering. Mensen die context-expertise hebben, weten bijvoorbeeld hoe ze context kunnen analyseren. Context-expertise omvat weten hoe te interpreteren, reconstrueren, evalueren en aantonen van de relaties tussen verschillende feiten of informatie.

Context-expertise is ook vergelijkbaar met interpersoonlijke expertise.

Mensen die het beheersen, hebben echter een beter begrip van sociale ondernemingen, regering en organisatorisch gedrag dan degenen die dat niet doen. Context-experts kunnen uitgebreide diensten voor modelgedreven softwareontwikkeling bieden voor zowel kleine als grote sociale ondernemingen. Ze kunnen frameworks voor sociale ondernemingen bouwen, Business Process Outsourcing-services bieden, helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe technologieën en bieden expertise in kritisch denken. Het belangrijkste voordeel van contextuele expertise is het vermogen om problemen op een alomvattende manier op te lossen.

Dit jaar is het werkloosheidscijfer in de Verenigde Staten op een all-time hoog. In deze moeilijke economische omgeving vinden ondernemers het steeds moeilijker om de juiste mensen in te huren. Om te compenseren voor een minder dan adequaat bemande arbeidsmarkt, verhuren bedrijven in toenemende mate buiten deskundigen om hen te helpen hun processen te stroomlijnen, nieuwe producten te ontwerpen en uit te breiden naar nieuwe markten. Een contextuele expert kan een ondernemer helpen de gaten in zijn of haar werking te identificeren, kansen identificeren in onderbenutte niches en manieren ontwikkelen om deze gaten te overbruggen. De combinatie van een ondernemers verlangt om de productiviteit en zijn of haar wens te verbeteren om geld te besparen, betekent dat zelfs relatief kleine verbeteringen in de manier waarop het bedrijf opereert, het potentieel hebben om grote en langdurige voordelen op te leveren.

Contextuele experts kunnen veel voordelen bieden aan een bedrijf.

Wanneer een deelnemer bijvoorbeeld Context Intelligence biedt aan een ander, kunnen de twee individuen samenwerken om een alomvattend plan te creëren om bedrijfsdoelen te bereiken. Door strategieën uit meerdere perspectieven te ontwikkelen, zullen beide leden van het team beter kunnen bijdragen aan de algehele strategie. Omdat contextuele experts vaak afkomstig zijn uit een verscheidenheid aan disciplines en ervaringsniveaus, kunnen ze een unieke reeks perspectieven bieden die geen enkel lid van het team zou kunnen bieden aan zijn of haare. Als gevolg hiervan zijn contextuele experts vaak de sleutellink tussen verschillende partijen die mogelijk niet eerder samen hebben gewerkt.

Een ander voordeel van het inschakelen van een expert is dat elke persoon toegang heeft tot een ander niveau van informatie en inzicht, dat hem of haar een beter geïnformeerd en uitgebreid beeld van de situatie bij de hand heeft. Contextuele experts trekken ook op verschillende informatiebronnen, waardoor elke deelnemer zich al op informatie kan bouwen. Een expert kan op een groep collega’s vertrouwen, of hij kan op zijn eigen uitgebreide reeks ervaringen en vaardigheden tekenen. Ongeacht de bron van zijn kennis, de meeste deelnemers vinden dat een expert een waardevol perspectief heeft en verse inzichten en suggesties naar de tafel kan brengen.

Een derde voordeel van het inschakelen van een expert komt uit het gebruik van sociale intelligentie. Sociale intelligentie is een manier om complexe gegevensanalyse en onderzoek te gebruiken om het complex te begrijpen, vaak rommelig, de wereld waar we in leven. In wezen is het het vermogen om te begrijpen hoe andere mensen werken, waarom ze zich gedragen zoals ze doen, en wat ze zoeken wanneer ze proberen iets te bereiken. Context-experts doen dat gewoon. Ze gebruiken sociale intelligentie om grote sets gegevens te analyseren en gedetailleerde plannen te creëren voor het aanpakken van de vele problemen die sociale ondernemingen worden geconfronteerd.

Kan zonder kosten want gedekt door uw verzekering? Inderdaad veel mensen weten het niet maar er bestaat een maximale vergoeding dankzij tegenexpertise.

Tegenexpertise Gilles is dé expert in schadecalculatie